Hjem

Nytt medlem

Terminliste

Galleri

Kontakt oss

Kurs

Klubb info

Linker

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Introkurs 3 timer
    

                

Hovedmål

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

Innhold

 • Løfte, bære og sjøsette kajakk.
 • Padle forover med rett kurs.
 • Stoppe.
 • Svinge kajakken begge veier.
 • Bakoverpadling.
 • Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av kajakken i vannet.
 • Ilandstigning

 • Sittestilling og god padleteknikk
 • Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved padling.
 • Kjennskap til lokale padleforhold.

Krav til deltakelse

Ingen.

Varighet

3 timer.

Organisering

Kveldskurs eller liknende.

Evaluering

Gjennomført.

Kurs-arrangør

NPF/Klubbene/kommersielle aktører

Kurslærer

Aktivitetsledere og Veiledere.

Kommentar

Deltakeren motiveres til å fortsette med padling. Helt enkel manøvring av kajakken er i fokus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Grunnkurs hav 16 timer
      

                           Deltagere må ha fulført Introkurs.

Hovedmål

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.

Innhold

 • Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
 • Effektiv fremoverpadling
 • Bakoverpadling og stopp.
 • Sideveis forflytning av kajakken.
 • Lavt støttetak.
 • Styretak (bak).
 • Sving (sveipetak og styretak).
 • Ilandstigning.
 • Sikring av kajakk etter ilandstigning.

 • Redningsteknikker
 • Skadeforebygging
 • Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
 • Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap
 • Generelt om friluftsliv og Allemannsretten
 • Sporløs ferdsel

Krav til deltakelse

Ingen.

Varighet

16 timer.

Organisering

Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør. 

Evaluering

Gjennomført.

Kurs-arrangør

NPF/Klubbene/kommersielle aktører

Kurslærer

Aktivitetsledere og Veiledere.

Kommentar

For å sikre en god opplevelse som gir mersmak anbefales det at kurset legges opp som en tur.

Padling er i fokus, redningsøvelser trenger ikke drilles. Teknikkene vises og læres på en skuldervennlig måte, feks. lavt støttetak.

 

I tillegg skal deltakerne bli kjent med verdien med å padle i en gruppe, enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken. 

 

Veileder vurderer ut i fra lokale forhold hvor mye teori og praksis som legges inn for å nå kursets hovedmål og komme gjennom innholdet.


 

 

 

 

                Teknikkurs hav 16 timer
      

                           Deltagere må ha fulført Introkurs.

Hovedmål

Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

Innhold

 • HÅNDTERING AV KAJAKKEN
  - Løfte, bære, sjøsette
  - Sikring av kajakk
  - Kanting av kajakk
 • FREMDRIFTSTAK
  - Effektivt framdriftstak (padle rett fram over lengre distanse)
  - Bakoverpadling
  - 8-tallspadling fremover og bakover med kanting av kajakk.
 • STYRETAK
  - Styretak bak
  - Baugtak
 • SIDEVEIS FORFLYTNING
  - Uten fremdrift i kajakken
  - I fart
 • STØTTETAK
  - Sculling for støtte
  - Støttetak (høye og lave)
 • REDNINGSTEKNIKK
  - Kameratredning
  - Egenredning
  - Tauing og bruk av taueline
  - Eskimoredning
 • RULLE
  - Deltakeren lærer det grunnleggende ved rulla. (DETTE ER EN INTRODUKSJON TIL RULLA! SÅ RULLA TRENGER IKKE SITTE!)

Krav til deltakelse

Grunnkurs

Varighet

16 timer.

Organisering

Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør. 

Evaluering

Må greie de respektive krav i innholdet. Ikke perfekt men en viss forståelse på påvises.

Kurs-arrangør

NPF/Klubbene/kommersielle aktører

Kurslærer

Veiledere og NPF Turleder (Videregåendekurs)

Kommentar

Teknikk er i fokus. Mye teknikktrening. Gruppeoversikt og skadeforebygging står i fokus under hele kurset.


 

 

 

 

 

 

Sandefjordkajakk arrangerer padlekurs for deg som vil lære å padle.
Kursene følger standarden til NPF (våttkort.no)

Vi har satt opp 2 Grunnkurs.
Datoene er:
Kurs 1: Introkurs 20 Mai og Grunnkurs 23 - 24 Mai 2015
Kurs 2: Introkurs 10 Juni og Grunnkurs 13 - 14 Juni 2015
      Pakkepris for intro og grunnkurs kr.2000,- Leie av utstyr kr. 500,-
Medlemmer av Sandefjordkajakk får 20% rabatt.
For info og påmelding, kontakt Øyvind. kurs@sandefjordkajakk.no
For påmelding, bruk våttkort.no og disse linkene:
Kurs 1: http://våttkort.no/Event/Booking/1159
Kurs 2: http://våttkort.no/Event/Booking/1160